Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones?

Een artikel van Eveline Thoonen van Hekkelman Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies (denk aan woningen) en ...
Lees verder

Con­clu­sie over be­grip­pen ‘over­tre­der’ en ‘func­ti­o­neel da­der­schap’

Volgens staatsraad advocaat-generaal Wattel zit er licht tussen de wijze waarop in het bestuursrecht het begrip ‘overtreder’ en in het strafrecht het begrip ‘functioneel daderschap’ ...
Lees verder

Handhavend optreden: wie is de overtreder?

Een artikel van Hadiya Kabir van Wieringa Advocaten. Indien er in strijd wordt gehandeld met een wettelijk voorschrift, geeft artikel 5:1 Awb een wettelijke grondslag ...
Lees verder

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Dominique Diesfeldt van het Stibbeblog. Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. ...
Lees verder

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de ...
Lees verder

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

Een artikel van Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Emma Biemans van het Stibbeblog. 25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief ...
Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Laatste publicaties

Aanvulllingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

RSS Uitspraak | Rechtspraak