Por­thos-pro­ject mag door­gaan

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. Dit volgt uit een uitspraak van ...
Lees verder

Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding ...
Lees verder

Con­clu­sie van staats­raad A-G over toet­sing van om­ge­vings­plan in ver­gun­nings­pro­ce­du­re

Het zogenoemde evidentiecriterium kan blijven worden toegepast. Er bestaat alleen aanleiding om dit criterium los te laten bij een exceptieve toetsing van een onherroepelijke planregel ...
Lees verder

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones?

Een artikel van Eveline Thoonen van Hekkelman Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies (denk aan woningen) en ...
Lees verder

Con­clu­sie over be­grip­pen ‘over­tre­der’ en ‘func­ti­o­neel da­der­schap’

Volgens staatsraad advocaat-generaal Wattel zit er licht tussen de wijze waarop in het bestuursrecht het begrip ‘overtreder’ en in het strafrecht het begrip ‘functioneel daderschap’ ...
Lees verder

Handhavend optreden: wie is de overtreder?

Een artikel van Hadiya Kabir van Wieringa Advocaten. Indien er in strijd wordt gehandeld met een wettelijk voorschrift, geeft artikel 5:1 Awb een wettelijke grondslag ...
Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Laatste publicaties

Aanvulllingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

RSS Uitspraak | Rechtspraak