Onzekerheid stikstof ondervangen door vergunningvoorschriften

Een artikel van Franca Damen van haar website. Bij het verlenen van vergunningen is er veel onzekerheid rondom stikstof. De vraag rijst of het voldoende ...
Lees verder

Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” uiteengezet welk recht van toepassing is op (vervolg)besluiten op aanvragen om een ...
Lees verder

Afwegingskader voor klimaatadaptieve woningbouwlocaties

De ministeries van IenW en BZK hebben het 'Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving' gepubliceerd. Dit is voor gemeenten een nuttig instrument bij de keuze van ...
Lees verder

Nieuwe duidelijke uitspraken over extern salderen

Een artikel van Franca Damen van haar website. Na de uitspraak van 14 februari 2024 deed de Raad van State op 28 februari 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:831 ...
Lees verder

Actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

Een artikel van Stibbe Advocaten. Koerswijzing CRvB: doorprocederen enkel over vergoeding bezwaarkosten levert niet langer zelfstandig procesbelang op  Met zijn uitspraak van 2 april 2024 ...
Lees verder

Oude milieuvergunning ‘als natuurvergunning’

Een artikel van Franca Damen van haar website. In sommige gevallen kan een oude milieuvergunning als het ware als een natuurvergunning worden gezien. Al klopt ...
Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Laatste publicaties

Bruidsschat omgevingsplan

Download hier de tekst van de bruidsschat voor het omgevingsplan Download hier de tekst van de toelichting op de bruidsschat

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

RSS Uitspraak | Rechtspraak