Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Dominique Diesfeldt van het Stibbeblog. Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. ...
Lees verder

Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet

In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de ...
Lees verder

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

Een artikel van Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer en Emma Biemans van het Stibbeblog. 25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief ...
Lees verder

Uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024

In de voortgangsbrief van 26 januari 2023 heeft de minister de Tweede Kamer geinformeerd omtrent de implementatie van de Omgevingswet. De nieuwe datum is 1 ...
Lees verder

Versnellen processen en procedures woningbouw

Met de brief van 18 januari 2023 heeft minister De Jong de Tweede Kamer geinformeerd over het plan van aanpak opgesteld voor het versnellen van ...
Lees verder

Hinder door houtstook: overdag controles terwijl in de avond zou worden gestookt is niet voldoende

Een artikel van Marije van Mannekes en Julian Kramer van Pelsrijcken Advocaten. Op 2 november 2022 deed de Afdeling een interessante uitspraak over een handhavingsverzoek ...
Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Laatste publicaties

Aanvulllingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

RSS Uitspraak | Rechtspraak