Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
juli 29 2019
Een artikel van Dominique de Haas van Wieringa Advocaten. De Afdeling advisering van de Raad van State (Afdeling) heeft op 9 april 2019, gepubliceerd op 15 juli 2019, advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht...
juli 29 2019
Een artikel van Hugo Botter van AKD. Als gemeenten hun positie op de grondmarkt willen versterken, kunnen ze volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wvg, een voorkeursrecht vestigen op een perceel waaraan een niet-agrarische bestemming wordt toegekend. Dit zorgt ervoor dat de grondeigenaar zijn grond eerst moet aanbieden aan de bewuste...
juli 28 2019
Een artikel van Nicky Loekemeijer van Wieringa Advocaten. Op 20 juni jl. is het ontwerp Nationale Omgevingsvisie aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. In de NOVI worden kort gezegd de nationale belangen uiteen gezet die gewaarborgd...
juli 28 2019
Een artikel van Ali al Khatib en Jake Tingen van het Stibbeblog. Op 21 juni 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming (de “Minister“) een aantal Kamervragen beantwoord over preventieve handhaving in het bestuursrecht. Deze Kamervragen gaan over twee vormen van preventieve handhaving: (i) handhaven wanneer een overtreding dreigt en...
juli 12 2019
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. De uitspraak van de Afdeling van 10 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2339) heeft betrekking op een last onder dwangsom die is opgelegd voor het in strijd met de agrarische bestemming gebruiken van een parkeerterrein.  Volgens de rechtbank had het college geen last mogen opleggen, omdat het...
Pagina 3 van 681
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt