Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
mei 21 2019
Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten.Door de gemeenteraad van Borger-Odoorn is een bestemmingsplan vastgesteld dat de realisatie van een ongelijkvloerse kruising over de N34 mogelijk maakt. Tegelijkertijd worden een aantal op- en afritten verwijderd. Dit leidt tot een kleine volksopstand waarbij door beide partijen principieel wordt...
mei 20 2019
De kostenverhaalsregeling onder de Omgevingswet wordt bepaald door de regeling van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Er verandert heel wat, zoals: de figuur van het exploitatieplan vervalt; er moeten kostenverhaalsregels in het omgevingsplan worden opgenomen; geen betaling meer via vergunningen, maar via verzoek tot beschikking bij...
mei 20 2019
Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.AbRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1563. Op 23 maart 2017 stelt de raad van Woensdrecht bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening 2016 vast. Een appellant heeft op de grond van zijn woning de bestemming Bedrijventerrein-Fokkerterrein gekregen, met de aanduiding “specifieke...
mei 20 2019
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.Dat het bevoegd gezag moet beschikken over een bevoegdheid tot handhaven voordat het tot handhaving overgaat, is een open deur. Dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen of die bevoegdheid er in een concreet geval is, blijkt nog maar weer eens een keer uit de uitspraak van de Afdeling...
mei 20 2019
Op 17 mei zijn drie nieuwe toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD) gepubliceerd. Ook is er een update gepubliceerd van het memo over de validatie- en conformiteitsregels.De nieuwe toepassingsprofielen die nu online staan zijn de TPOD instructie, de TPOD reactieve interventie en de TPOD voorbereidingsbesluit. In deze...
Pagina 7 van 674
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4