Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
BJZ
september 07 2010
Hoe kun je cultuurhistorische waarden borgen in de ruimtelijke ordening? Verscheidene gemeenten en provincies presenteren verrassende en inspirerende initiatieven op een MoMo-middag op 27 september. RijksstructuurvisieHet ministerie van OCW geeft…
september 06 2010
In navolging van ons eerdere bericht waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat ook na 1 juli 2009 de gemeenteraad bevoegd is wijzigingsplan vast te stellen is hier door mr. W.J. Bosma en mr. J.B Bierma van Van der Feltz Advocaten te Den Haag een noot geschreven in het juli nummer van Bouwrecht. Zij...
september 06 2010
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeeft de volgende uitspraak gedaan. Een projectbesluit kan slechts voorzien in de behoefte om een concreet bouwvoornemen te verwezenlijken dat wijzigingen aanbrengt in de fysieke leefomgeving en kan niet worden aangewend om een toetsingskader vast te stellen voor een groot aantal nog niet...
september 06 2010
StadSPOORT is een kennissysteem voor gemeenten rond ontwikkeling, inrichting en beheer van de openbare ruimte. Belangrijkste doel van het systeem: het delen van kennis. Ruim 200 gemeenten werken al met StadSPOORT. Het kennissysteem StadSPOORT…
september 03 2010
Op 1 oktober gaat Omgevingsloket online ‘live'. Om het loket klaar te maken voor de ‘livegang', is het loket tussen 27 en 30 september niet beschikbaar. Ook op 2 september is het loket één dag niet beschikbaar. Als u…
Pagina 642 van 674
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4