Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
juli 14 2010
Bestuurlijk gezien zijn er geen belemmeringen meer voor de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Dat is de belangrijkste uitkomst van een op 24 juni gehouden Bestuurlijk Overleg (BO) tussen het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen,...
juli 14 2010
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een bestuurlijk gedrocht. De besparing die het samenbrengen van vergunningen bedrijven en particulieren oplevert, wordt tenietgedaan door het vele extra werk dat de overheid er aan heeft. Dat zegt...
juli 14 2010
Een projectbesluit voor een bouwactiviteit vraagt, aldus het Ministerie in de Nieuwsbrief Wro van juni 2010 "bijzondere aandacht". Het projectbesluit is namelijk pas appelabel als de bouwvergunning (1e fase) is verleend. Deze bouwvergunning...
juli 14 2010
De aanleg- en sloopvergunning en de besluiten waarmee voor concrete bouwvoornemens en planologische gebruiksactiviteiten afwijkingen van de planologische regelgeving kunnen worden toegestaan, gaan vanuit de Wro over naar de Wabo. Met een...
juli 14 2010
Een langere proceduretijd en een grotere stapel informatie. De sloopbranche is niet onverdeeld gelukkig met de veranderingen die de Wabo voor haar in petto heeft. Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 gaat de beslistermijn voor een...
Pagina 653 van 668
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Te laat ingediende reactie op verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten https://t.co/OmD62285RQ