Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
juli 14 2010
Met ingang van 1 juli 2010 verandert de m.e.r.-wetgeving. Vanaf die datum zijn er twee soorten m.e.r.-procedures.De beperkte procedure geldt uitsluitend voor een aantal concrete vergunningen, zoals een milieuvergunning, waarbij voor de activiteit geen passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gemaakt hoeft te worden. Ook de...
juli 14 2010
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zicht uitgesproken over de vraag of een dakterras als een verdieping kan worden gezien. In het normale spraakgebruik moet onder een verdieping de ruimte tussen twee vloeren worden verstaan. Omdat het platte dak van het bijgebouw op het perceel geen ruimte is die tussen twee vloeren is...
juli 14 2010
Silvan Boer schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten.Sinds 1 juli 2008 kan een milieuvergunning worden geweigerd als daardoor strijd zou ontstaan met het geldende bestemmingsplan (zie ook onze bijdrage van 17 september 2009). Voor een nieuwe inrichting zal de wijziging van het bestemmingsplan (of vrijstelling/ontheffing daarvan) vaak nog...
juli 14 2010
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich uitgesproken over toetsing aan verkeersveiligheid bij het wijzigen van gebruik van gronden.Als gevolg van het projectbesluit wordt het mogelijk om, in afwijking van het bestemmingsplan, de betrokken gronden te gebruiken voor de aanleg van de Leeuweriklaan, die toegang verleent tot...
juli 14 2010
De rechtbank Almelo heeft bepaald dat de gemeente niet bevoegd was ontheffing ex artikel 3.23 Wro jo. artikel 4.1.1 Bro te verlenen nu het bouwplan niet ligt binnen de bebouwingsgrens voor gebouwen aangegeven op de plankaart.De vraag is evenwel, en die vraag stelt de voorzieningenrechter ambtshalve, of de ontheffing voldoet aan de voorwaarde dat...
Pagina 661 van 674
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4