Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
juli 14 2010
Een langere proceduretijd en een grotere stapel informatie. De sloopbranche is niet onverdeeld gelukkig met de veranderingen die de Wabo voor haar in petto heeft. Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 gaat de beslistermijn voor een...
juli 14 2010
De Wabo staatsbladen komen naar verwachting vandaag in het Staatsblad. Op Kennisplein Omgevingsvergunning zijn de Staatsbladen al gepubliceerd.
juli 14 2010
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 30 juni 2010 uitgesproken over de gevolgen van het schenden van de kennisgevingsplicht ex artikel 1.3.1. Bro. Ingevolge de Wro vangt de procedure inzake de vaststelling van een bestemmingsplan aan met de terinzagelegging van een ontwerpplan.Bij de voorbereiding van het...
juli 14 2010
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking (Stb. 2010, 231). Voor de beschikkingen binnen de Wro heeft dit belangrijke gevolgen. De aanleg- en sloopvergunning en de besluiten waarmee voor concrete bouwvoornemens en planologische gebruiksactiviteiten afwijkingen van de planologische regelgeving kunnen worden...
juli 14 2010
Aanvragen om een vergunning, ontheffing of projectbesluit die voor 1 oktober 2010 zijn ingediend, worden afgedaan overeenkomstig het oude recht. Vergunningen, ontheffingen en projectbesluiten die op 1 oktober reeds van kracht en onherroepelijk zijn of na die datum onherroepelijk worden, gelden vanaf dat moment als omgevingsvergunning. Een...
Pagina 667 van 681
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt