Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
februari 18 2020
Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. AbRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452. De raad van Mill en Sint Hubert stelt een bestemmingsplan voor het buitengebied vast. De Producenten Organisatie Varkenshouders procedeert hiertegen.   In het plan is een binnenplanse bevoegdheid voor het afwijken van de bouwregels voor het bouwen...
februari 18 2020
Een artikel van Max Seelen van de Orditowebsite. Nederland moet verduurzamen. Dit kan onder meer met onze zon. Zonnepanelen zien we steeds meer op daken, maar ook op agrarische gronden in het buitengebied. Ook wel zonneparken of zonneakkers genoemd. Deze zonneparken gaan nog wel eens gepaard met bezwaar en beroep. Vaak tevergeefs. Zo ook in...
februari 17 2020
De energietransitie richting duurzame energie schrijdt voort, maar loopt lokaal op tegen de grenzen van de groei. In veel gebieden is het netwerk niet berekend op stroom die opgewekt wordt in buitengebieden, zoals wind- en zonneparken. De stroomcapaciteit staat dus onder druk. Het doel van het seminar is: Gemeenten en andere relevante...
februari 17 2020
De Eerste Kamer heeft 11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen...
februari 17 2020
Een artikel van Marc Houweling en Susanne van de Pest van Van der Feltz Advocaten. Deel 1 van de blogserie inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) De afgelopen jaren heeft een aantal bouwincidenten plaatsgehad, waaronder instortingen. Denk aan de parkeergarage in Eindhoven en het voetbalstadion in Alkmaar. De wens om de...
Pagina 8 van 713
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet