Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
december 22 2011
Een artikel van Max Seelen van Patres Regel Regel is dat een dergelijke wijziging ‘in aard en omvang niet zodanig groot mag zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld.’ Zo wordt een ‘wijziging van de bestemming’ vaak als een te grote afwijking aangemerkt. Daarom is het erg belangrijk om de gewijzigde bestemmingen in beeld te...
december 22 2011
Een artikel van Max Seelen van Patres Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet elk raadslid de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Het verbod van vooringenomenheid (artikel 2:4, eerste lid Awb) is immers niet alleen van toepassing op ambtenaren, maar ook op leden van bestuursorganen (zoals gemeenteraadsleden). Artikel 2:4 Awb...
november 28 2011
Een artikel van Max Seelen van Patres. Voor zover een uitwerkingsplan (artikel 3.6 Wro) past binnen de uitwerkingsregels van een onherroepelijk ‘moederplan’ (het bestemmingsplan waarin deze de uitwerkingsplicht is geregeld), dan moet je deze uitwerkingsregels als een gegeven beschouwen. Zeker wanneer de uitwerkingsregels vrij gedetailleerd iets...
november 28 2011
Een artikel van Max Seelen van Patres. ‘Tegelen-uitspraak’ Wanneer je bestemmingsplan door de Afdeling wordt vernietigd, dan heeft dat geen gevolgen voor de bouwvergunningen (of zo je wil: omgevingsvergunningen voor bouwen) die op basis van dit bestemmingsplan inmiddels zijn verleend. De vernietiging heeft voor deze vergunningen dus geen...
september 26 2011
Van Max Seelen van Patres Neem in het exploitatieplan een fasering op (artikel 6.13, lid 1 onder c, sub 5 Wro). Een omgevingsvergunning voor bouwen moet immers getoetst worden aan een exploitatieplan en dus aan die fasering (artikel 2.10, lid 1 onderdeel c Wabo). Bouwplannen kunnen daarom niet eerder worden gerealiseerd dan in het...
Pagina 68 van 72

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN