Handreiking erfgoed en ruimte online

Erfgoed is een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening ondersteunt de vera

Posted:

Lees verder…