Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
zaterdag, 17 december 2016 09:37

Geen belang bij hoger beroep tegen toewijzing vervroegde descente vanwege intrekking verzoek door onteigenende

Een artikel van Van der Feltz Advocaten.

De provincie Limburg heeft in deze procedure op grond van de Onteigeningswet verzocht een vervroegde descente te bepalen onder benoeming van een rechter-commissaris en deskundigen met betrekking tot een te onteigenen perceel. Dit op art. 54a Ow gebaseerde verzoek is door de rechtbank Limburg gehonoreerd. De te onteigenen partij (X) kan zich niet met deze beslissing verenigen en is daartegen in hoger beroep gekomen. Aangezien art. 54c lid 3 Ow bepaalt dat alleen hoger beroep en cassatie voor de verzoeker (onteigenaar) openstaat, doet X een beroep op de zogenaamde ‘doorbrekingsleer’. Als ‘doorbrekingsgronden’ zijn aangevoerd: 

- de Rechtbank heeft artikel 54a Ow ten onrechte toegepast;
- de Rechtbank heeft de artikelen 290 en 291 Rv ten onrechte buiten toepassing gelaten;
- de Rechtbank heeft bij het wijzen van de bestreden beschikking essentiële vormen verzuimd, in het bijzonder het beginsel van hoor en wederhoor.

Tijdens de appelprocedure heeft de Provincie aangegeven haar verzoek om een vervroegde descente ex art. 54a Ow in te trekken. Zij heeft voorts laten weten de proceskosten van X in eerste aanleg en appel te vergoeden.

Het Hof beslist dat de gronden voor doorbreking van de appel- en cassatieverboden ook gelden in procedures op basis van de Onteigeningswet (vergelijk A-G Loeb voor HR 6 april 1995, NJ 1996, 404 en Hof ’s-Hertogenbosch 20 november 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:5887). Met het aanbod van de Provincie tot het niet gebruiken van de beschikking en tot betaling van de daadwerkelijke proceskosten van X had X echter niet langer een belang bij de onderhavige hogerberoepsprocedure. Dat de Provincie niet in staat zou zijn de gedane beloftes na te komen, is gesteld noch gebleken. Het Hof merkt ten overvloede op ten aanzien van de doorbrekingsgronden dat de gang van zaken in de procedure bij de Rechtbank voldoet aan de vereisten die zijn opgenomen in HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8098. Ten slotte merkt het Hof op dat art. 54c lid 3 Ow de Provincie de mogelijkheid geeft om in hoger beroep te komen en vernietiging van de op haar verzoek gegeven beschikking te verlangen. Het Hof begrijpt het door de Provincie gedane verzoek om intrekking in dit verband daarom als een verzoek tot vernietiging. Nu de Provincie zich tevens de belangen van X heeft aangetrokken met het gedane aanbod tot betaling van diens proceskosten; de Provincie haar belang bij die vernietiging heeft toegelicht en ook X zelf vernietiging van de beschikking wenst, vernietigt het Hof de beschikking wijst het Hof het verzoek alsnog af.
Het Hof veroordeelt de Provincie tot betaling van de aangeboden vergoeding voor proceskosten.

Voor de volledige uitspraak klik hier.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men https://t.co/cL2irUEybN