Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
dinsdag, 16 januari 2018 23:07

Integrale teksten en inspraakversies Activiteitenbesluit

Hier vindt u verschillende werkversies van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Kenniscentrum InfoMil maakt deze versies voor een betere leesbaarheid en voor inspraak. Zie ook de toelichting op het gebruik van deze versies.

Werkversies voor een betere leesbaarheid

Zie ook de toelichting op het gebruik van deze versies.

integrale versies
WijzigingWerkversiesPublicatiedatum

Diverse wijzigingen tussen 1-10-2017 en 1-1-2018, in werking op 1-1-2018

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (PDF) (pdf, 7.7 MB)
 2. Integrale versie (word) (docx, 4.5 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (PDF) (pdf, 8.1 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (word) (docx, 4.9 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht twee cellen hieronder

Divers

Aanpassingen Activiteitenregeling aan actualisatie NEN, PGS 15 en actualisatie bijlage 13, in werking op 1-10-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (PDF) (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (word) (docx, 4.2 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (PDF) (pdf, 6.5 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (word) (docx, 4.4 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht de cel hieronder.

26 september 2017

Diverse wijzigingen tussen 2-1-2016 en 2-7-2017, in werking op 1-1-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (PDF) (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (word) (docx, 4.1 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (PDF) (pdf, 6.4 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (word) (docx, 4.2 MB)
 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.
 4. Hetzelfde document in Word.

Besluit omgevingsrecht

Een gedeelte van het Besluit omgevingsrecht met daarin zichtbare wijzigingen in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.

Divers

Tweede fase, vierde tranche

(1 januari 2016, energie 1 december 2015)

Reparatieregeling (1 januari 2016)

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 2.1 MB)
 2. Integrale versie met zichtbare wijzigingen 4e tranche (pdf, 2.5 MB)
 3. Bijlagen (pdf, 3.3 MB)
 4. Word-bestand van de integrale versie (docx, 3.6 MB)

Toelichting documenten:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document, met zichtbare 'vierde tranche' wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling
 3. Door de omvang van de bijlagen staan deze in een apart bestand.
 4. De integrale versie met zichtbare wijzigingen in Word voor degenen die de tekst zelf willen bewerken.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht in het kader van de vierde tranche wijziging en het Besluit tot wijziging van het bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 van 1 januari 2016 zichtbaar gemaakt.

9 december 2015

Wijziging opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks (1 januari 2015)

+

Wijziging geluidsbelasting van woonschepen (1 juli 2015)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 januari 2015 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de wijziging van de Activiteitenregeling m.b.t. afgewerkte olie in bovengrondse tanks is verwerkt.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt. Daarna zijn er geen wijzigingen van het Bor meer geweest.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

27 november 2014

+

2 juni 2015

Reparatiewijziging (1 juli 2014)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 juli 2014 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de reparatie van artikel 3.65 van de Activiteitenregeling is toegevoegd.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

30 april 2014

Reparatiewijziging (1 maart 2014)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

13 februari 2014
 • De PGS-wijziging (1 december 2013)
 • Intrekking handel in NOx-emissierechten (1 januari 2014)
 • Aanvulling wijziging bodemenergiesystemen (1 oktober 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 december 2013
 • Wijziging bodemenergiesystemen (1 juli 2013)
 • Bibob-wijzigiging (1 juli 2013)
 • Diverse wijzigingen (23 oktober 2012 en 1 januari 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

1 juli 2013

Diverse wijzigingen:

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 november 2012
Diverse wijzigingen
(januari 2011 - juli 2012)
Integrale versie Activiteitenbesluit (doc, 2.8 MB) (2 juli 2012) 2 juli 2012

Tweede fase,
2e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2011
Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1 oktober 2010

Tweede fase,
1e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2010

Via Overheden voor overheden zijn versies van Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar. Daarbij zijn ook de toelichtingen direct te raadplegen.

Werkversies voor inspraak

Zie ook de toelichting op het gebruik van deze versies.

Toelichting

Integrale versies voor een betere leesbaarheid

Van elke grote wijziging zijn verschillende bestanden beschikbaar waarin de wijzigingen zichtbaar gemaakt zijn. In deze integrale versies heeft InfoMil de voorschriften uit besluit en regeling logisch bij elkaar gezet.

De bestanden zijn Word-documenten. De documenten zijn te bewerken voor eigen gebruik.

Tip: Wilt u de wijzigingen niet langer zichtbaar hebben? Klik dan in de Word documenten op de pijl bij 'Wijziging accepteren'. Klik daarna op 'Alle wijzigingen in het document accepteren'.

Versies voor inspraak

Ontwerpteksten van wijzigingsbesluiten zijn meestal moeilijk leesbaar. Daarom zijn er aparte versies beschikbaar voor de inspraak bij grote wijzigingen. Deze versies integreren wijzigingen van de relevante ontwerpbesluiten- of regelingen in de op dat moment geldende teksten. Op die manier is duidelijker te zien welke consequenties de wijzigingen met zich mee brengen.

Inspraakversies zijn dus geen definitieve versies van besluit of regeling. Daarnaast is het niet altijd een volledige weergave van besluit of regeling.

Bij elk document zit een leeswijzer met een beschrijving van de samenstelling.

Nu geldende teksten

Let op: de werkversies zijn geen dynamische documenten en kunnen dus afwijken van de nu geldende regels. Raadpleeg de geldende teksten via de volgende links op overheid.nl:

De geldende teksten tonen ook de wijzigingen die nu in werking zijn.

TIP: Bekijk in de geldende teksten welk besluit of welke regeling een artikel wijzigt. Gebruik hiervoor het "i" symbooltje bij de artikelen. Ook de datum is zichtbaar vanaf wanneer die wijziging geldt.

Toelichting op de wijzigingen

Bij de officiële publicaties van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zit altijd een tekstuele toelichting. Zie voor toelichtingen op de belangrijkste wijzigingen ook onze webpagina's Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV