Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
woensdag, 19 september 2018 08:19

Wanneer moet de raad rekening houden met een particulier initiatief?

Een artikel van SAM-Advocaten.

De raad van Uden stelde een bestemmingsplan vast en kende daarbij aan een installatiebedrijf een bouwoppervlakte van 257 m2 toe. De buurman, een houtbewerkingsbedrijf kreeg echter 400 m2 toebedeeld. Dat wilde het installatiebedrijf onder verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel ook wel. Bovendien bracht het bedrijf in zijn zienswijze naar voren dat het deze oppervlakte ook werkelijk nodig had, namelijk voor opslag. Maar de raad verwierp het beroep op het gelijkheidsbeginsel – het verschil in oppervlak was historisch gegroeid – en vond ook niet dat de zienswijze een concreet initiatief behelsde waarmee het rekening had moeten houden. In zijn uitspraak van 12 september (ECLI:NL:RVS:2018:2974) verwerpt de Raad van State het hiertegen ingestelde beroep op basis van een overweging, waarin de Afdeling nog eens helder aanduidt wanneer de raad dan wèl met een particulier initiatief rekening moet houden:

‘De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkeling, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden vastgesteld. Appellant heeft in zijn zienswijze vermeld dat hij graag zaken die hij nu in containers op zijn perceel opslaat zou opslaan onder een afdak achter de op het perceel staande schuur. Hij heeft de raad daarom gevraagd in totaal 400 m2 bedrijfsbebouwing op zijn perceel mogelijk te maken. Met die zo gestelde wens heeft appellant aan de raad niet een voldoende concreet initiatief waarvan de raad de ruimtelijke aanvaardbaarheid kon beoordelen kenbaar gemaakt. De raad hoefde daarmee bij de vaststelling van het plan daarom geen rekening te houden.’

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix