Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
vrijdag, 30 november 2018 08:01

Tijdstip toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage

Geschreven door

Een artikel van Max Seelen van de Orditowebsite.

Een milieueffectrapportage moet klaar zijn wanneer een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dat moment moet ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn gevraagd advies te geven over deze planMER (en als je slim bent, vraag je de commissie ook de zienswijzen over milieu te betrekken bij hun advies).

Op het moment dat de planMER en het ontwerp bestemmingsplan dus ter inzage liggen, is de kans erg groot dat er tijdens de inzage- / zienswijzetermijn nog geen advies van deze commissie op tafel ligt. Het definitieve toetsingsadvies volgt vaak pas later.

Kun je dan B&W verwijten dat ze een planMER ter inzage hebben gelegd, waarvan ze niet wisten of deze (voor de commissie) aanvaardbaar was/is?

Neen. Dit verwijt wordt kennelijk vaker door een appellant gemaakt. Maar de Afdeling heeft dit jaar al tot tweemaal toe uitgesproken dat deze werkwijze geheel conform de Wet milieubeheer is.

Bron: ABRvS 7 november 2018, nr. 201707660/1/R3 en 201710405/1/R3 en ABRvS 21 februari 2018, nr. 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet