Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
BJZ
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
maandag, 03 december 2018 08:57

Basiscursus Duurzaamheid en energie

Geschreven door

De noodzaak van de transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie is nu algemeen erkend. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En wie heeft daarbij welke rol en middelen beschikbaar om resultaten te boeken? Heel belangrijk wordt het de komende tijd, om overzicht te hebben hoe gestuurd kan worden op weg naar duurzaamheid. We moeten bijvoorbeeld op termijn afscheid nemen van het gebruik van aardgas. Wat kan een gemeente daarbij betekenen? En hoe kunnen netbeheerders, regionale samenwerking en energiecoöperaties daarbij een rol spelen? Dat is een ingewikkelde puzzel, die alleen op te lossen als je een brede scope en goed overzicht hebt.

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie. In de cursus komen begrippen en kaders aan de orde: hoe zijn problemen ontstaan die nu opgelost moeten worden en welke problemen, uitdagingen en kansen liggen er? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen klimaatneutraal, CO2-neutraal en energieneutraal? Wat verstaan we onder duurzaam bouwen en wat valt er onder een circulaire economie?

Daarnaast: welke beleidskaders zijn er op internationaal niveau en wat staat er in de diverse akkoorden en -programma’s van Rijksoverheid en provincies? Ook geeft deze basiscursus een breed overzicht van instrumenten om resultaten te boeken en van praktijkvoorbeelden daarvan.

De basiscursus bestaat uit 5 bouwstenen verdeeld over 3 dagen:

 1. Geschiedenis en kernbegrippen: geschiedenis, definities, algemeen kader en begrippen
 2. Energie: (inter)nationaal beleid en regelgeving, duurzame energie, aardgasloze wijken, duurzaam wonen/bouwen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen
 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit: beleid en regelgeving, een duurzaam watersysteem, wateroverlast, hittestress, effecten op natuur en gezondheid
 4. Circulaire economie; beleid en regelgeving, cradle tot cradle, van afval naar grondstof
 5. Van beleid naar uitvoeringspraktijk; proces, samenwerking, rol gemeente en andere overheden, communicatie, rol duurzaamheidsmedewerker, praktijkvoorbeelden

Na afloop kun je volwaardig meedraaien in multidisciplinaire teams en organisaties die duurzaamheid en energietransitie vormgeven. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en hebt oog voor kansen die zich in een specifiek situatie voordoen om concrete resultaten te boeken.

29, 30 januari, 12 februari 2019 in Utrecht

Klik hier voor meer informatie.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  RT @RaadvanState: Samenvatting van advies over wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nade…