Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
BJZ
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
vrijdag, 11 januari 2019 14:08

Actieve risicoaanvaarding bij planschade: moet burger voorafgaand aan koop eerst grasduinen door het archief van een abonneekrant?

Geschreven door

Een artikel van Hogo Botter van AKD.

De gekte op de woningmarkt lijkt voorlopig nog niet ten einde. Burgers moeten in zeer korte tijd beslissen over de aankoop van een huis. Toch wordt nog steeds van burgers verwacht dat zij voorafgaand aan hun investeringsbeslissingen eerst bezien of er concrete beleidsvoornemen openbaar zijn gemaakt waaruit zou kunnen volgen dat het planologisch regime in de omgeving in voor hen nadelige zin zou kunnen worden gewijzigd. Die beleidsvoornemens kunnen zij – zo is de gedachte – vervolgens verdisconteren in de hoogte van de door hen betaalde koopsommen (lees: minder voor de woning betalen).

 

De praktijk is echter weerbarstiger. Zo wordt er regelmatig geen onderzoek gedaan. Burgers raken pas op de hoogte van een in het verleden openbaar gemaakte concrete beleidsvoornemen als zij de afwijzende besluiten op hun verzoeken om tegemoetkoming in planschade ontvangen. Aan hen wordt dan voorzienbaarheid en – meer specifiek – actieve risicoaanvaarding tegengeworpen. Zij hebben niet voldaan aan hun onderzoeksplicht.

Reikwijdte van onderzoeksplicht bij actieve risicoaanvaarding

Uit een recente – voor de praktijk zeer relevante – uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:3966) volgt dat die onderzoeksplicht erg ver gaat. Aan de orde was de situatie dat er een concreet beleidsvoornemen had gestaan in een abonneekrant die – anders dan een huis-aan-huisblad – niet overal werd bezorgd. De Afdeling achtte dit echter niet problematisch. Van een burger mag namelijk worden verwacht dat hij – voorafgaand aan de aankoop – het archief van de abonneekrant raadpleegt op zoek naar concrete beleidsvoornemens. Het feit dat hij in dit kader tevens geringe kosten moet maken, betekent – zo vervolgt de Afdeling – niet dat hij raadpleging van het archief achterwege mocht laten.

Conclusie

De nieuwe lijn van de Afdeling lijkt te zijn dat er ook actieve risicoaanvaarding aan burgers kan worden tegengeworpen op basis van concrete beleidsvoornemens die zijn opgenomen in abonneekrant die slechts via een archief is te raadplegen. Dit is lastig uit te leggen aan burgers die doorgaans niet de tijd hebben om in een archief te gaan grasduinen. Mijn verwachting is in ieder geval dat gemeenten in de hiervoor besproken uitspraak aanleiding zullen zien om nog beter in de archieven te duiken op zoek naar concrete beleidsvoornemens. 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt