Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
woensdag, 08 mei 2019 09:28

Besluit tot weigering vaststelling van een wijzigingsbesluit vernietigd

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten.

Het bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen 2013 van de gemeente Doetinchem bevat een wijzigingsbevoegdheid waarbij een bestemming Tuin onder voorwaarden kan worden gewijzigd naar Wonen. Het verzoek om een wijzigingsplan vast te stellen is echter door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. Deze weigering is gebaseerd op gemeentelijk beleid (vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 2016): Doetinchem ligt in een krimpregio en dus wordt tot 1 januari 2025 geen medewerking verleend aan realisatie van nieuwe woningen als een woningbouwinitiatief niet mogelijk is op basis van het geldende plan. Toch haalt het besluit niet de eindstreep (ABRS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1427). Om kennelijk twee redenen. Op 4 mei 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen op grond waarvan de realisatie van de woning wèl mogelijk was. Dat het principebesluit ruim voor de vaststelling van het bestemmingsplan en de vaststelling van het krimp-beleid is genomen, is kennelijk niet van betekenis. En ten tweede – eveneens opmerkelijk – overweegt de Afdeling dat de tuin niet bij de woning hoort en dat college niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de tuinbestemming binnen de planperiode wordt verwezenlijkt. Dat appellant geen zienswijzen en beroep heeft ingediend tegen het hem zo onwelgevallige bestemmingsplan, wordt hem kennelijk vergeven.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix