Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
vrijdag, 28 juni 2019 16:11

Impliciet afwijking bestemmingsplan vergund? Maatbestemming nodig nu raad niet wil handhaven

Geschreven door

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

Een zand- en grondhandel met afvalcontainerservice wordt in Berkel en Rodenrijs niet volledig bestemd: te lage milieucategorie en er ontbreken in het bestemmingsplan de aanwezige geluidschermen, hoewel de laatste door GS waren vergund (voor bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu), zij het tijdelijk. AbRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2023, oordeelt over het beroep van het bedrijf.

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan worden geacht rechtstreeks voort te vloeien uit een verleende bouw(omgevings)vergunning, als uit de bouwaanvraag zonder meer kan worden afgeleid dat het bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan zal worden gebruikt, en het bevoegde bestuursorgaan, zich bewust van het voorgenomen gebruik, de vergunning in weerwil van de planregels heeft verleend.

GS hebben vergunning voor de geluidschermen heeft verleend, zodat na de oprichting daarvan de bedrijfsactiviteiten aan de geluideisen van de omgevingsvergunningen milieu van 7 oktober 2010 en 10 augustus 2016 konden voldoen. Deze bedrijfsactiviteiten kunnen echter naar het oordeel van de Afdeling niet worden aangemerkt als gebruik van de geluidschermen. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat GS staten in weerwil van de planregels van het bestemmingsplan impliciet een vergunning voor die bedrijfsactiviteiten heeft verleend.

Verliest het bedrijf het beroep? Nee. Het blijkt dat het gemeentebestuur nog niet wil handhaven jegens het bedrijf, hoewel dat nu niet volledig wordt bestemd. “Om mogelijk te maken wat de raad heeft beoogd – namelijk dat de bedrijfsactiviteiten nog een bepaalde tijd kunnen worden voortgezet – had moeten worden voorzien in een maatbestemming voor de bestaande bedrijfsactiviteiten en geluidschermen, en wel in die zin dat deze voorlopig mogen plaatsvinden en voorlopig aanwezig mogen zijn tot het tijdstip van bedrijfsverplaatsing.” De raad heeft dus gehandeld in strijd met artikel 3:2 Awb omdat hij met het plan niet mogelijk maakt wat hij eigenlijk beoogde.
 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een gebruiksverbod in een bestemmingsplan voor mensen buiten een woondoelgroep kan natuurlijk niet https://t.co/meO6oF8T2Y