Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
BJZ
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
donderdag, 11 juli 2019 07:22

Beperking in exploitatieplan kan belemmering vormen onteigening; het vervolg. De Hoge Raad spreekt.

Geschreven door

Een artikel van Egbert de Groot en Jeanny Romme van AKD.

De les voor de praktijk

Een exploitatieplan kan in de weg staan aan onteigening, als de regels daaruit in de weg staan aan de realisatie van het plan waarvoor onteigend wordt, maar dit geldt niet voor elke regel uit het exploitatieplan.

 

In ons blog van vorige maand attendeerden wij op de conclusie van de AG van 10 mei 2019 in een procedure waarin een eigenaar zich verzette tegen de vervroegde onteigening van zijn perceel. De percelen zijn niet binnen de in het exploitatieplan vastgestelde termijn bouwrijp gemaakt. Volgens de eigenaar kon de gemeente de werkzaamheden waarvoor onteigend werd niet uitvoeren en ontbrak daarom de noodzaak tot (vervroegde) onteigening. De rechtbank wees het noodzaak-verweer af: realisering van het bestemmingsplan is het doel en de juridische grondslag voor onteigening en niet het uitvoering geven aan regels van een exploitatieplan. Op 28 juni 2019 wees de Hoge Raad arrest in deze zaak.

 

Hoge Raad volgt de visie van de Advocaat-Generaal: niet elke regel uit een exploitatieplan staat aan onteigening in de weg

De AG concludeerde dat een exploitatieplan een belangrijke rol kan spelen bij de vraag of er een onteigeningsnoodzaak is. Zo kan het niet voldoen aan de regels uit een exploitatieplan tot gevolg hebben dat een beroep op zelfrealisatie van een eigenaar wordt afgewezen. Ook kan een exploitatieplan in de weg staan aan het verlenen van een omgevingsvergunning waardoor een plan niet kan worden uitgevoerd. Dit alles kan ertoe leiden dat (de noodzaak tot) onteigening ontbreekt.

Een onteigening hoeft echter niet op elke strijdigheid met een exploitatieplan te stranden omdat niet iedere strijdigheid even zwaar weegt, aldus de AG en concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad volgt dit.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  RT @RutgervdNoort: Veel mensen vragen naar de samenvatting van het gesprek met het @rivm . Het position paper voor de hoorzitting morgen (d…