Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 18 november 2019 09:17

Niet overtreder belanghebbende bij last onder dwangsom?

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808, zijn het huurders en gebruikers van units die opkomen tegen een last onder dwangsom inzake het gebruik van die units. Deze huurders en gebruikers waren door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze geen belanghebbenden zouden zijn. De Afdeling oordeelt daarover anders, en verwijst daarvoor naar de uitspraak van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:99. In beginsel is alleen de overtreder belanghebbende bij de oplegging van een last onder dwangsom, omdat alleen hij de dwangsom kan verbeuren. Niet uitgesloten is evenwel dat ook een ander dan de overtreder belanghebbende kan zijn als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. De huurders van de bedrijfsunits hebben volgens de Afdeling  een eigen belang dat rechtstreeks is betrokken bij het besluit, omdat de opgelegde last onder dwangsom tot doel heeft de bewoning van de units te beëindigen. Er is derhalve een fundamenteel recht in geding - het woonrecht - zodat appellanten als belanghebbende moeten worden aangemerkt. Daarbij acht de Afdeling ook van belang dat appellanten de bewoning willen hervatten indien het hoger beroep slaagt en dat dit instemming heeft van de eigenaar, die zelf geen hoger beroep heeft ingesteld.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men https://t.co/cL2irUEybN