Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
dinsdag, 19 november 2019 09:20

Logistiek Park Moerdijk

In deze uitgebreide en lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836 is het inpassingsplan en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk (LPM) aan de orde, dat voorziet in een bovenregionaal bedrijventerrein voor grootschalige en havengerelateerde logistieke bedrijven. De Afdeling beziet of de rechtsgevolgen van de plannen in stand gehouden kunnen worden vanwege een nieuwe passende beoordeling (die niet steunt op de PAS). Kort en goed: is de Afdeling van oordeel dat deze niet voldoet aan de eisen die de Nbw 1998 (oud) stelt en wordt een bestuurlijke lus toegepast.

Zo zijn er vraagtekens over het gebruik van AERIUS Calculator vanwege korte afstanden die aan de orde zouden kunnen zijn (ECLI:NL:RVS:2019:619). Vanwege het weg-rail en scheepvaartverkeer mocht van dit rekenmodel gebruik gemaakt worden. Ter zitting kon echter nog niet worden vastgesteld of er rekenpunten binnen drie kilometer afstand van de bron liggen. Het gaat hierbij om invoergegevens van emissies uit bedrijfsgebouwen. PS moeten dit nog inzichtelijk maken.

Verder is de autonome daling van de achtergronddepositie die in de passende beoordeling is betrokken ontleend aan de zogenaamde GDN kaarten die worden samengesteld door de RIVM. De verwachte voordelen van de autonome daling van de achtergronddepositie die ontleend was aan de GDN kaarten stonden ten zijde van de passende beoordeling voor de PAS niet vast. PS hebben niet gemotiveerd waarom de verwachte voordelen van de autonome afname van de achtergronddepositie ten tijde van de passende beoordeling wel vaststond.
Verder is het probleem dat de verwachte voordelen van de in de passende beoordeling betrokken maatregelen niet vaststaan. Deze zijn afhankelijk van een ontwikkeling of reactie van de natuur. Niet is geschil dat de maatregelen ten tijde van de passende beoordeling nog niet ten uitvoer waren gelegd.  Al om die reden mochten de maatregelen niet betrokken worden bij de passende beoordeling.

Daarbij hebben PS evenmin inzichtelijk gemaakt dat de voorgestelde maatregelen, gelet op de afnemende kwaliteit en oppervlakte van habitattypen en de instandhoudingsdoelstellingen die gericht is op behoud van kwaliteit of het verbeteren van kwaliteit, niet nodig zijn om het behoud van de kwaliteit en oppervlakte te waarborgen en om de verbeterdoelstellingen te realiseren (instandhoudings- en passende maatregelen). Het gestelde van PS dat de maatregelen niet reeds in het kader van de PAS worden genomen is onvoldoende.

Tot slot lijkt de Afdeling aan te sturen op het uitvoeren van de ADC-toets in het kader van de bestuurlijke lus.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet