Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
woensdag, 20 januari 2021 10:57

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak zet voor­waar­den voor in­trek­ken na­tuur­ver­gun­ning op een rij

Het provinciebestuur hoeft een natuurvergunning niet in te trekken, als het kiest voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een programma of een pakket van maatregelen dat gericht is op daling van stikstofneerslag. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 januari 2021) over de natuurvergunning voor een veehouderij in Oirschot. Overigens blijft die natuurvergunning overeind, omdat deze veehouderij door een wetswijziging inmiddels geen natuurvergunning meer nodig heeft.

 

Achtergrond

Het gaat in deze zaak om een veehouderij aan de Logtsebaan in Oirschot, in de buurt van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. De eigenaar wilde daar aanvankelijk een varkenshouderij van maken met ruim 19.000 biggen. Het provinciebestuur van Noord-Brabant verleende daarvoor in 2013 een natuurvergunning. Van die vergunning is al die jaren geen gebruikgemaakt. BMF en Natuurmonumenten willen de vergunning van tafel hebben, om te voorkomen dat de veehouderij alsnog van start gaat en dan stikstof gaat uitstoten op het Natura 2000-gebied dat al door stikstof is overbelast. Het provinciebestuur weigerde echter om de natuurvergunning in te trekken.

De omstandigheden op een rij

De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in de uitspraak van vandaag uitgebreid in op de omstandigheden die een rol spelen bij een verzoek om intrekking van een natuurvergunning. Het gaat dan specifiek over een situatie waarbij de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied in de omgeving achteruit (dreigen te) gaan en de vergunde activiteit invloed heeft op die natuurwaarden.

 • Als de natuurwaarden achteruit dreigen te gaan, dan moeten het provinciebestuur maatregelen treffen om die achteruitgang te voorkomen.
 • Intrekking van de natuurvergunning kan dan zo’n maatregel zijn, maar het is aan het provinciebestuur om hier al dan niet voor te kiezen. Het provinciebestuur mag ook andere maatregelen treffen. Alleen als intrekken van de natuurvergunning de enige maatregel is om de verslechtering van de natuur te voorkomen, moet het provinciebestuur de vergunning intrekken.
 • Als het provinciebestuur ervoor kiest om andere maatregelen te treffen om de achteruitgang van de natuurwaarden tegen te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een pakket of programma, dan zal het die keuze goed moeten onderbouwen. Namelijk door ‘uit te leggen welke andere maatregelen zijn of zullen worden getroffen, binnen welk tijdpad de maatregelen worden uitgevoerd en wanneer verwacht wordt dat deze effectief zijn’.

Wat betekent dit voor de veehouderij in Oirschot?

Dit alles heeft voor de natuurvergunning voor de veehouderij in Oirschot geen gevolgen. Die vergunning is verleend op basis van ‘intern salderen’, waarbij er geen significante gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. Door een wijziging van de Wet natuurbescherming is voor zulke gevallen geen vergunning meer nodig. Het provinciebestuur kan hierdoor schade aan de natuurwaarden niet meer voorkomen met een intrekking van de vergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak laat het besluit van het provinciebestuur daarom in stand. Ook blijft in een andere uitspraak van vandaag de weigering van het gemeentebestuur van Oirschot overeind om de aan de veehouderij verleende omgevingsvergunning in te trekken. De omgevingsvergunning die in 2018 is verleend voor verandering van de veehouderij, wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak wel vernietigd.

Lees de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201907146/1. Lees daarnaast ook de uitspraken over de omgevingsvergunningen van het gemeentebestuur van Oirschot voor de veehouderij met zaaknummers 201907142/1 en 201907144/1.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet