Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
vrijdag, 05 februari 2021 14:13

Voorwaardelijke verplichting met overgangstermijn

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-advocaten.

Door de gemeenteraad van Enschede is het bestemmingsplan Boeldershoek vastgesteld. In dit bestemmingsplan is onder meer voorzien in een actuele planologisch-juridische situatie voor een in het plangebied gelegen afvalverwerkingsinstallatie. Omwonenden verzetten zich tegen deze regeling. Met name de landschappelijke inpassing is onvoldoende naar hun oordeel. Uit de uitspraak volgt dat de gemeenteraad een goede landschappelijke inpassing ook belangrijk vindt. Een voorwaardelijke verplichting is echter niet opgenomen. De gemeenteraad heeft wel – samengevat – in de planregels bepaald dat het niet beplanten of inzaaien van de stortheuvels strijdig gebruik oplevert, doch dat daar geen sprake van is zolang afval wordt gestort… Appellanten stellen – naar het oordeel van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2021:226) - dan ook terecht dat pas aan beplanting wordt toegekomen zodra de eindsituatie is bereikt. Voor het bereiken van de eindsituatie vreest men te moeten wachten tot Sint-juttemis. De Afdeling vernietigt dan ook: de gemeenteraad dient een voorwaardelijke verplichting met een redelijke overgangstermijn op te nemen in de planregels. Die overgangstermijn is nodig omdat het gaat om bestaande bedrijfsactiviteiten die ook al in het vorige bestemmingsplan positief waren bestemd. Zou die overgangstermijn niet worden opgenomen dan zou dat ertoe kunnen leiden dat legale activiteiten zouden moeten worden gestaakt en pas weer mogen worden hervat totdat aan de voorwaardelijke verplichting uitvoering is gegeven. Lees de landschappelijke inpassing is gerealiseerd. Dat zou in strijd komen met artikel 3.1 van de Wro.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet