Print deze pagina
zaterdag, 19 juni 2021 08:42

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Een artikel van Marcel Soppe van Envir-Advocaten.

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer (introductie plan-mer-boordeling voor bestemmingsplan waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt) en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Op 19 mei 2021 heeft de Afdeling geoordeeld over ingestelde beroepen tegen het naar aanleiding van de tussenuitspraak ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66, M en R 2020/22, gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oudenschild, uitbreiding bedrijventerrein” (hierna: het herziene bestemmingsplan). Met dit plan wil de gemeenteraad van Texel de verplaatsing van de Texelse Bierbrouwerij planologisch faciliteren. De uitspraak is de moeite van het lezen waard omdat de Afdeling
zich voor het eerst inhoudelijk uitlaat over art. 3 Besluit mer. Dat artikel is medio december 2020 aan het Besluit mer toegevoegd en houdt onder meer in dat voor bestemmingsplannen (voor kleine gebieden) waarvoor een passende beoordeling is vereist niet meer per definitie een plan-MER hoeft te worden gemaakt. De uitspraak geeft ook overigens een aantal interessante inzichten:

  • wanneer er voor een besluit een plan-mer-plicht bestaat, hoeft er niet ook nog een mer-beoordelingsbesluit te worden genomen;
  • in het kader van een AERIUS Calculator-berekening kan toepassing worden gegeven aan het heersende verkeersbeeldcriterium;
  • als er een wijziging optreedt in AERIUS gedurende de beroepsprocedure, heeft dat geen consequentie voor de rechtmatigheid van het betreffende besluit;
  • het is mogelijk om in de (bouw)regels van een bestemmingsplan een (flexibel) (stikstof)emissieplafond voor de realisatiefase op te nemen.

In een bij deze uitspraak geschreven annotatie ben ik nader op deze aspecten ingegaan.