Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Niels Jak van het Stibbeblog. In zijn conclusie van 7 november 2018 formuleert raadsheer advocaat-generaal Widdershoven vijf vuistregels die richtinggevend zouden moeten zijn bij het leerstuk van ‘afgeleid belang’ in het kader van het belanghebbendebegrip in de Algemene wet bestuursrecht...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 17 oktober 2018 11:26

Niet ieder handhavingsverzoek is een aanvraag

Een artikel van SAM-Advocaten. Uit de uitspraak van de Afdeling van 10 oktober 2018 inzake ECLI:NL:RVS:2018:3292 blijkt dat niet elk verzoek om handhaving als een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, lid 3 Awb kan worden beschouwd. In deze zaak is door een partij die stelt concurrent te zijn, een verzoek ingediend om te handhaven tegen het buiten...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 13 september 2018 12:05

FAQ: Wanneer is een concurrent belanghebbende?

Een artikel van Anne-Marie Span van het Stibbeblog. Het instellen van bezwaar en beroep tegen besluiten van de overheid is enkel mogelijk voor personen en partijen die aangemerkt kunnen worden als belanghebbende. Op grond van artikel 1:2 lid 1 Awb wordt onder een belanghebbende verstaan: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is...
Gepubliceerd in Nieuws
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 15 augustus 2018 de nieuwe lijn, of iemand belanghebbende is bij een aanvraag om omgevingsvergunning, bevestigt zoals reeds eerder door de Afdeling was overwogen. 2.2.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 juli 2017,...
Gepubliceerd in Nieuws
De rechtbank Gelderland heeft in de uitspraak van 10 augustus 2018 overwogen dat een persoon die op 200 meter afstand woont belanghebbende kan zijn bij een verleende kapvergunning. 4. De rechtbank stelt vast dat het perceel van eiser niet direct grenst aan het perceel waar de bomen staan die zullen worden gekapt. Evenmin bevindt het zich in de...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 15
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet