Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
BJZ
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. De uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:578) is een zeldzaam voorbeeld waarin geen bevoegdheid tot handhaving bestond vanwege met bestemmingsplan (gesteld) strijdig gebruik, omdat voor dat gebruik een 'impliciete vrijstelling' was verleend.   Een impliciete vrijstelling houdt...
Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 14 februari 2018 09:31

Concreet zicht op legalisatie

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat om concreet zicht op legalisatie in verband met een nieuw bestemmingsplan aan te kunnen nemen, ten minste vereist is dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Maar ook dan bestaat toch geen concreet zicht op legalisatie, als op voorhand duidelijk is dat...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Simone Smit van Schenkeveld Advocaten. Als sprake is van een overtreding, dan kan een bestuursorgaan daartegen handhavend optreden. Een overtreding is een gedraging in strijd met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, artikel 5:1 tweede lid Awb. Een bestuurlijke sanctie kan alleen worden opgelegd, als de...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Christien Saris en Niels Jak van het Stibbeblog. In zijn conclusie van 24 januari 2018 concludeert staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in een voor de handhavingspraktijk belangrijke kwestie dat een bestuurlijke waarschuwing die is gebaseerd op een wettelijk voorschrift een Awb-besluit is als zij een ‘essentieel en...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan Hein Meijer van Nysingh Advocaten. Ingevolge artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering heeft de directeur van de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen, indien iemand wettelijke regels over het verwijderen van asbest overtreedt. Een instelling die op grond...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 8 van 23
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet