Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
BJZ
Een artikel van Franca Damen van haar website. Een milieueffectrapport moet een beschrijving bevatten van de voorgenomen activiteit en de wijze waarop die zal worden uitgevoerd. Ook moeten alternatieven daarvoor worden beschreven. Maar om welke alternatieven gaat het daarbij nou? De Raad van State deed daarover op 9 november 2016 een duidelijke...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Eveline Sillevis Smitt van AKD. In afdeling 16.4 van de Omgevingswet (hierna Ow) is de regeling opgenomen van de milieueffectrapportage voor plannen en programma's enerzijds en voor projecten anderzijds. Die regeling is nader uitgewerkt in hoofdstuk 9 en 10 van het Ontwerp omgevingsbesluit, consultatieversie van 1 juli 2016...
Gepubliceerd in Nieuws
De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving. Volledige reactie van de Commissie m.e.r. (pdf) bron:...
Gepubliceerd in Nieuws
De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft in de uitspraak van 28 april 2016 overwogen dat de vestiging van een tijdelijk azc in dit geval niet als een stedelijk ontwikkelingsproject kan worden aangemerkt. Hieruit volgt dat de gemeente bevoegd was om met toepassing van artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor, gelezen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Neeltje Walgemoed en Erwin Noordover van het Stibbebog. Op 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een bij Rijksinpassingsplan vastgestelde hoogspanningsverbinding en geoordeeld dat (i) voor een grensoverschrijdend project volstaan mag worden met een afzonderlijk...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 5 van 9
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet