Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Franca Damen van haar website.Wanneer sprake is van één samenhangende activiteit, dan is het in het kader van het Besluit MER niet toegestaan om deze activiteit op te splitsen in meerdere fasen, om op deze manier een MER-(beoordelings)plicht te ontduiken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 29 april 2015...
Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 16 november 2014 17:18

Milieueffectrapportage in de Omgevingswet

Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog.De regelgeving voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage (“m.e.r.“) en het opstellen van een milieueffectrapport (“MER“) wordt vanuit de Wet milieubeheer (“Wm“) overgenomen in de Omgevingswet. Bij deze overheveling zijn de inhoudelijke veranderingen van deze regelgeving vooralsnog...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Aaldert ten Veen en Pieter Swagemakers van het Stibbeblog.In hoeverre staat het relativiteitsvereiste eraan in de weg dat een belanghebbende een ruimtelijke ontwikkeling kan tegenhouden of vertragen door te stellen dat ten onrechte geen MER is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan? Aan de hand van een...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 17 juli 2014 13:45

Uitvoeringswijze van een MER-beoordeling

Een artikel van Franca Damen van haar website.Wanneer sprake is van een MER-beoordelingsplichtige activiteit dient door de initiatiefnemer een MER-aanmeldingsnotitie opgesteld te worden. Artikel 7.17 van de Wet milieubeheer schrijft voor waar een MER-beoordeling aan dient te voldoen. Echter zijn ook in de jurisprudentie nadere...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog.Op 14 mei jl. is een wijziging van de Wet milieubeheer (“Wm”) bekend gemaakt, waarmee de financiering van de Commissie voor de milieueffectrapportage (“Commissie-m.e.r.”) grondig wordt gewijzigd. Het nog bij koninklijk besluit in werking te treden artikel 2.23a Wm leidt ertoe dat de...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 9
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4