Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
BJZ
donderdag, 17 juli 2014 13:45

Uitvoeringswijze van een MER-beoordeling

Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer sprake is van een MER-beoordelingsplichtige activiteit dient door de initiatiefnemer een MER-aanmeldingsnotitie opgesteld te worden. Artikel 7.17 van de Wet milieubeheer schrijft voor waar een MER-beoordeling aan dient te voldoen. Echter zijn ook in de jurisprudentie nadere aanknopingspunten...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. Op 14 mei jl. is een wijziging van de Wet milieubeheer (“Wm”) bekend gemaakt, waarmee de financiering van de Commissie voor de milieueffectrapportage (“Commissie-m.e.r.”) grondig wordt gewijzigd. Het nog bij koninklijk besluit in werking te treden artikel 2.23a Wm leidt ertoe dat de...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 16 januari 2014 23:31

M.e.r.: Omgevingswetinstrument bij uitstek!

In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele uitgangspunten van de Omgevingswet en de rol die m.e.r. daarin kan vervullen. Ook wordt er meer specifiek ingegaan op voorgestelde wijzigingen van de m.e.r.-regelgeving in de Omgevingswet. Waar van toepassing, wordt er gereageerd op een eerdere bijdrage van Soppe, Gundelach en Witbreuk over m.e.r. en de...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. De milieueffectrapportage voor projecten (“project-m.e.r.”) wacht twee belangrijke ontwikkelingen. Op nationaal niveau brengt de toekomstige Omgevingswet verandering. Parallel wordt er gewerkt aan een wijziging van de Europese richtlijn voor de project-m.e.r. Deze bijdrage focust op enkele...
Gepubliceerd in Nieuws
Te veel stikstof kan negatieve gevolgen voor de biodiversiteit hebben. In deze factsheet: Wat is stikstof en waarom is het belangrijk? Welke effecten heeft stikstof op de natuur? Welke informatie moet in het MER en de Passende beoordeling? Wat is saldering? Factsheet Stikstof in de passende beoordeling en in m.e.r.
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 7 van 9
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet