Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet.De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht.De kosten van deze vrijwillige adviezen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres.Uitgangspunten MER borgen in het planWanneer je in een milieueffectrapportage (MER) voor een ruimtelijke ontwikkeling bepaalde uitgangspunten hanteert, vergeet dan niet deze uitgangspunten te waarborgen in de planregels.Dit gebrek aan afstemming tussen deze MER en het bestemmingsplan is overigens...
Gepubliceerd in Nieuws
Als er geen milieu-effectrapportage gedaan wordt, kunnen belanghebbenden geenalternatieven via het m.e.r. traject inbrengen. Dat bevestigt Minister Schultz in antwoord op de fracties van Pvda, Vvd en Sp. Dat is de consequentie van een wijziging van het Besluit mer (31755).Voor het inbrengen van alternatieve scenario's verwijst de Minister...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 28 april 2011 00:41

Nieuw Besluit milieueffectrapportage

Charlotte Mulder schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten.Per 1 april jl. is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage van kracht. De belangrijkste wijziging is dat provincies en gemeenten ook bij kleine bouwprojecten moeten beoordelen of een milieueffectrapportage nodig is. Het Europese Hof van Justitie achtte het in strijd met de Europese...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 31 maart 2011 15:19

Wijziging Besluit milieueffectrapportage

 Op 1 april is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal situaties waarvoor een m.er. verplicht moet worden uitgevoerd is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd.Meer informatie vindt u op de webpagina "Reparatie en modernisering Besluit...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 8 van 9
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4