Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Regelmatig is een bestemmingsplan of een inpassingsplan voor een bedrijventerrein m.e.r.-plichtig. De Commissie schreef hierover de factsheet 'M.e.r. voor bestemmingsplannen voor bedrijven- en industrieterreinen'. De factsheet gaat in op: Hoe bepaal ik nut en noodzaak van een bedrijventerrein? Wat is het verschil tussen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een MER voor een bestemmingsplan beschrijft de milieueffecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.   Deze factsheet gaat in op: Waarom breng ik maximale mogelijkheden in beeld? Wat is het voornemen? Horen flexibiliteitsbepalingen bij de maximale mogelijkheden? Hoe vertaal ik het ruimtelijk plan naar effecten op het...
Gepubliceerd in Nieuws
Vroegtijdige participatie over de inhoud van het MER, onderzoek naar alternatieven en evaluatie van milieueffecten zijn nog onvoldoende geborgd in de nieuwe Omgevingswet. De onafhankelijke kwaliteitsborging van MER voor complexe projecten door de Commissie wordt vrijwillig in plaats van verplicht. De kosten van deze vrijwillige adviezen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Uitgangspunten MER borgen in het plan Wanneer je in een milieueffectrapportage (MER) voor een ruimtelijke ontwikkeling bepaalde uitgangspunten hanteert, vergeet dan niet deze uitgangspunten te waarborgen in de planregels. Dit gebrek aan afstemming tussen deze MER en het bestemmingsplan is overigens wel te...
Gepubliceerd in Nieuws
Als er geen milieu-effectrapportage gedaan wordt, kunnen belanghebbenden geen alternatieven via het m.e.r. traject inbrengen. Dat bevestigt Minister Schultz in antwoord op de fracties van Pvda, Vvd en Sp. Dat is de consequentie van een wijziging van het Besluit mer (31755). Voor het inbrengen van alternatieve scenario's verwijst de Minister...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 8 van 9
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet