Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.De uitspraak van 30 april 2019, nr. ECLI:NL:RVS:2019:1398 ziet op het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte "Chw Hembrug e.o.".  Het plan geldt voor een periode van 20 jaar en biedt ruimte aan een geleidelijke herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug tot een gemengd...
Gepubliceerd in Nieuws
De VNG werkt aan een publicatie over milieuzonering nieuwe stijl. Eind mei wordt deze publicatie via de VNG website beschikbaar gesteld.Met deze nieuwe voorbeeldaanpak wordt, specifiek voor bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet), voorgesorteerd op de systematiek onder de Omgevingswet. Met de publicatie wil de VNG...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van SAM-Advocaten.De uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1265) is het signaleren waard wegens de overwegingen over de toepassing van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Onderwerp van geschil vormde het bestemmingsplan ‘Synergieplan’ van de gemeente Soest, waarin de...
Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 10 november 2015 12:29

Streep door 100 meter afstand volksgezondheid

Een artikel van Franca Damen van haar website.Aspecten van volksgezondheid zijn een bij de vaststelling van een bestemmingsplan mee te wegen belang. Dit betekent echter niet dat in een bestemmingsplan zonder meer een afstand kan worden vereist tussen veehouderijen en gevoelige functies. In haar uitspraak van 4 november 2015 (201404465)...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Verbaken van pelsrijcken.nlBij besluit van 29 september 2014 heeft de gemeenteraad van Huizen een bestemmingsplan vastgesteld, waar appellant beroep tegen heeft ingesteld. Hij betoogt dat ten onrechte een aantal van de in zijn panden gevestigde bestaande bedrijven niet als zodanig zijn bestemd.De Staat van...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 2
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Te laat ingediende reactie op verweerschrift wordt buiten beschouwing gelaten https://t.co/OmD62285RQ