Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Een artikel van Franca Damen van haar website. Op 1 april 2015 heeft de Afdeling twee belangrijke uitspraken gedaan over de wijze waarop artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgelegd in het kader van de vaststelling van plannen, die moeten worden beoordeeld conform artikel 19j van de Natuurbeschermingswet. Het betreft een...
Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 20 februari 2015 14:10

Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken

Een artikel van Marieke Kaajan van Envir Advocaten. Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast.  Het verkrijgen van toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet ("Nbw") of Flora- en faunawet ("Ffw") levert in de praktijk de nodige hoofdbrekens op. "Kunnen we geen vaste toetsingscriteria gebruiken om de...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. Regelmatig blijven er interessante uitspraken verschijnen over vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze keer sta ik stil bij een interessante uitspraak van de Afdeling over een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg en het...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer een veehouderij haar ammoniakrechten in het kader van externe saldering verkoopt aan een andere veehouderij, komt het regelmatig voor dat de saldogevende veehouderij de bedrijfsvoering nog enige tijd wil doorzetten. Uit een uitspraak van de Afdeling van 15 oktober 2014 (201301225) blijkt dat...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. Op 8 oktober 2014 deed de Voorzitter van de Raad van State uitspraak over een natuurbeschermingswetvergunning die was verleend aan een zogenaamde interim uitbreider. Uit de uitspraak volgt dat rekening gehouden dient te worden met de al jaren bestaande situatie. Aan de orde was een besluit van het...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 4 van 7
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Plafond in een beleidsregel: schaarse vergunningen en de Dienstenrichtlijn https://t.co/686Vo2QG4b