Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de nota die het wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur wijzigt. Met de nota van wijziging wil de regering voldoen aan de natuurvoorstellen die zijn opgenomen in het regeerakkoord. De nota is op 18 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook...
Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 25 april 2014 20:08

RWE-uitspraak in een notendop

Een artikel van Franca Damen van haar website. Inmiddels heeft de Afdeling diverse uitspraken gedaan met betrekking tot de RWE Eemshaven. De laatste uitspraak dateert van 16 april 2014 en heeft betrekking op de verleende natuurbeschermingswetvergunningen. In onderhavig artikel bespreek ik enkele relevante overwegingen die in algemene zin van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen vaan haar website. Op 7 september 2011 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een belangrijke uitspraak over artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar het artikel dat ik hier eerder over schreef. Op 14...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. De Natuurbeschermingswet 1998 is een wet die veel vraagtekens over zich af roept. In het bijzonder artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) roept veel vraagtekens over zich af. De laatste maanden is er weer volop discussie geweest over een juiste uitleg van artikel 19kd Nb. In...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar nieuwe website. Op 17 april 2013 heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de Programmatische Aanpak Stikstof. Op verzoek van een van de leden van de Tweede Kamer heb ik mijn juridisch advies met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van dit debat...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 7
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Plafond in een beleidsregel: schaarse vergunningen en de Dienstenrichtlijn https://t.co/686Vo2QG4b