Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Franca Damen van haar website. Wanneer de kritische depositiewaarde van een Natura 2000-gebied wordt overschreden en toestemming wordt gegeven aan een project, andere handeling of plan, wordt vaak aangevoerd dat dit strijd oplevert met de Natuurbeschermingswet. Maar hoe kritiek is een overschrijding van de kritische...
Gepubliceerd in Nieuws
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat moet zorgen voor een vrijstelling van de vergunningplicht voor het weiden van vee en het in of op de bodem brengen van meststoffen. Het advies is op 22 februari 2016 openbaar gemaakt. Bescherming Natura 2000-gebieden De Natuurbeschermingswet 1998...
Gepubliceerd in Nieuws
zondag, 03 januari 2016 00:08

Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Een artikel van Franca Damen van haar website. Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen voorschriften strijdig...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten. In de interessante uitspraak van de AbRvS van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3707 is een verzoek om handhaving van de Vogelbescherming aan de orde. Centraal staat het gebruiken van een ontheffing van de Ffw wegens overtreding van art. 19d Nbw. De ontheffing heeft betrekking op het doden van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Franca Damen van haar website. In een uitspraak van 18 november 2015 (201405348) vernietigde de Afdeling een Nb-vergunning van de provincie Utrecht, voor zover deze was verleend voor een Natura 2000-gebied dat gedeeltelijk in de provincie Utrecht en gedeeltelijk in de provincie Gelderland was gelegen. Naar mijn mening is deze...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 2 van 7
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Plafond in een beleidsregel: schaarse vergunningen en de Dienstenrichtlijn https://t.co/686Vo2QG4b