Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Een artikel van Max Seelen van Patres. Gevolgen bestemmingsplantoets volledig vergunningvrij Als er – bijvoorbeeld – een tuinhuis bij een woning voldoet aan de eisen die genoemd zijn in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), dan is dit tuinhuis volledig vergunningvrij (artikel 2.3, tweede lid Bor). Je hebt dan geen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Als je moet beoordelen of een bouwwerk vergunningvrij is in de zin van het Besluit omgevingsrecht, dan speelt het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ hierin vaak een belangrijke rol. Ook is dit begrip in veel gevallen cruciaal bij de kruimelgevallenregeling van artikel 4 van bijlage II van het Besluit...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Handhaving ‘verplaatsbare bouwwerken’ Je kent ze wel. De reclameborden die op een aanhangwagen langs de autosnelwegen zijn geplaatst. Vaak illegaal neergezet. Wanneer hiertegen handhavend wordt opgetreden, dan wordt door de overtreder al gauw geroepen dat dit geen bouwwerk is. Die vlieger gaat natuurlijk...
Gepubliceerd in Nieuws
De rechtbank heeft op 13 maart 2012 in haar uitspraak aangegeven dat bij de beoordeling van de vraag of het vergunningplichtige deel van het bouwwerk voldoet aan de daaraan te stellen eisen, in het onderhavige geval heeft kunnen en moeten betrekken het vergunningvrije gedeelte van het bouwplan, doch uitsluitend voor zover dat voor de beoordeling...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Max Seelen van Patres. Bekend is dat een bijbehorend bouwwerk vergunningsvrij is wanneer dit bouwwerk voldoet aan de eisen die hieraan in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden gesteld. Eén van deze eisen is dat het bijbehorend bouwwerk ‘functioneel verbonden’ moet zijn aan het hoofdgebouw. Het gebruik van het...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 6 van 7
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix