Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 24 april 2017 08:47

VVGB wel of geen apart besluitonderdeel?

Een artikel van Franca Damen van haar website. Of een verklaring van geen bedenkingen wel of niet als een apart besluitonderdeel moet worden aangemerkt, kan van belang zijn in een juridische procedure. Wanneer immers tegen een besluitonderdeel geen zienswijze of bezwaar is ingediend, kan daar in beroep niet alsnog tegen geageerd worden...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 21 december 2012, nr. ECLI:NL:RVS:2016:3359, gaat over een omgevingsvergunning waarvoor met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3e van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De raad van de gemeente Assen heeft bij besluit van 28 april 2011...
Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 28 oktober 2016 15:15

Terinzagelegging ontwerp vvgb noodzakelijk

Een artikel van Vera Textor van Nysingh Advocaten. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat – in het geval dat een verklaring van geen bedenkingen in de zin van artikel 2.27 van de Wabo (‘vvgb’) is vereist – eerst een ontwerp van de vvgb ter inzage moet worden gelegd waartegen zienswijzen...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten. In de uitspraak van de AbRvS van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535 is hoger beroep ingesteld tegen een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder e van de Wabo. Appellante betoogt dat de rechtbank haar beroep met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna ten onrechte...
Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag, 06 september 2016 15:06

Raadsbesluit vvgb onverbindend

De Raad van State heeft op 27 augustus 2016 overwogen dat het besluit van de raad dat er geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist is voor het verlenen van een omgevingsvergunning (op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo) onverbindend is. De raad dient categorieën van gevallen aan te wijzen en niet alles uit...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 3 van 6
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet