Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
donderdag, 01 september 2016 15:21

Project in twee gemeenten: wie is bevoegd?

Een artikel van Franca Damen van haar website. Bevoegd tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning is in beginsel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd. Maar hoe zit het als een project in twee gemeenten wordt uitgevoerd? De...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Jan van Oosten en Anne-Marie Span van het Stibbeblog. De bevoegdheid tot verlening van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo) berust bij het college van burgemeester en wethouders (college). Indien deze omgevingsvergunning slechts kan worden verleend op grond van...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. In een eerdere omgevingsflits hebben wij de tussenuitspraak in deze zaak besproken (AbRvS 27 mei 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:1655). In de uitspraak van AbRvS van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3693, wordt de einduitspraak gewezen. Hoewel in de uitspraak geen nieuwe rechtsoordelen worden...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3508, gaat over een geweigerde omgevingsvergunning voor de bouw van 2 woningen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en kan alleen worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo. De...
Gepubliceerd in Nieuws
Op 19 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat het college van gedeputerde staten, bij terechte weigering, niet gehouden is, alvorens tot die weigering over te gaan, eerst nog een verklaring van geen bedenkingen te vragen aan provinciale staten. Nu het college van gedeputeerde staten geen...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 4 van 6
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet