Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
BJZ
vrijdag, 11 januari 2019 08:01

Over woonboten en windmolens

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.De uitspraak van de AbRvS van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4172) over de omgevingsvergunning voor het windpark Spuisluis is om meerdere redenen lezenswaardig. Allereerst de heldere opbouw in deelvragen en tussenconclusies. Maar daarnaast ook de overwegingen over de vraag of woonboten...
Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 20 juli 2017 16:22

Nieuwe wetgeving voor woonboten

Een artikel van Anna Zijlstra van Wieringa Advocaten.Op 16 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat woonboten en woonschepen - ook als deze niet met de bodem zijn verbonden - als bouwwerken moeten worden aangemerkt indien zij zijn bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren. Over de uitspraak...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van PotJonker Advocaten.Op 22 maart jl. is een wijziging van het Bouwbesluit in consultatie gegaan die onder andere betrekking heeft op ‘drijvende bouwwerken’. Deze voorgenomen wijziging is een goede aanleiding om de stand van zaken rondom regelgeving met betrekking tot woonboten op een rij te zetten. Sinds de uitspraak...
Gepubliceerd in Nieuws
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport https://t.co/A7azIh8Jg4