Jurisprudentie

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones?

Een artikel van Eveline Thoonen van Hekkelman Advocaten. Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies (denk aan woningen) en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moet worden aangehouden bij bestemmingsplannen. Dit in verband met de risico’s voor de volksgezondheid bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Twee uitspraken van de afgelopen …

Gaat de Afdeling een andere koers varen bij spuitzones? Lees meer »

Handhavend optreden: wie is de overtreder?

Een artikel van Hadiya Kabir van Wieringa Advocaten. Indien er in strijd wordt gehandeld met een wettelijk voorschrift, geeft artikel 5:1 Awb een wettelijke grondslag om daar handhavend tegen op te treden (bijvoorbeeld door middel van een last onder dwangsom op grond van artikel 5:31d Awb). Een belangrijke vervolgvraag is jegens wie er precies handhavend …

Handhavend optreden: wie is de overtreder? Lees meer »

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Dominique Diesfeldt van het Stibbeblog. Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden …

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan Lees meer »

Het bestemmingsplan ter discussie stellen na vernietiging exploitatieplan?

Een artikel van Esmee Wolters van Wieringa Advocaten. Artikel 8.3 derde lid Wro stelt dat een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan en een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit moet worden aangemerkt. Dit leidt er volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van …

Het bestemmingsplan ter discussie stellen na vernietiging exploitatieplan? Lees meer »

Rechtszekerheid last onder bestuursdwang. Last voldoende duidelijk ondanks verkeerd verstrekte informatie

Een artikel van Katrien Winterink en Marije van Mannekes van het Pelsrijcken Advocaten. Bij de formulering van een last onder dwangsom is het belangrijk dat degene tot wie de last is gericht moet kunnen begrijpen wat hij moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen. Dit uitgangspunt volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel en is in …

Rechtszekerheid last onder bestuursdwang. Last voldoende duidelijk ondanks verkeerd verstrekte informatie Lees meer »

Didam-arrest: nieuw hoofdstuk in concurrentiestrijd tussen winkelbedrijven

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten. Dat keiharde concurrentie tussen winkelbedrijven leidt tot spraakmakende jurisprudentie, en die jurisprudentie vervolgens door die bedrijven wordt aangegrepen om elkaar de tent uit te vechten, hebben we al vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan de jurisprudentie-lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over ‘duurzame ontwrichting’ …

Didam-arrest: nieuw hoofdstuk in concurrentiestrijd tussen winkelbedrijven Lees meer »

De deskundigheid van planschadeadviseurs aangescherpt?!

Een artikel van Pleun Bijveld en Sam Schuite van Nysingh Advocaten. Op 28 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:3983) gedaan over de (eisen aan de) deskundigheid van onafhankelijke planschadeadviseurs. De uitspraak is ook relevant voor nadeelcompensatieadviseurs. De casus Een eigenaar van een woning …

De deskundigheid van planschadeadviseurs aangescherpt?! Lees meer »

Een woningvormingsvergunning, leefbaarheid en de wet silencio positivo (ECLI:NL:RVS:2022:3762)

Een artikel van Marieke Dankbaar van PotJonker Advocaten. Op 14 december 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een op meerdere vlakken interessante uitspraak. Het betrof een aanvraag voor een woningsvormingsvergunning in Purmerend, welke eerst was geweigerd, terwijl ervan rechtswege een vergunning bleek te zijn verleend, maar vervolgens alsnog in de nieuwe …

Een woningvormingsvergunning, leefbaarheid en de wet silencio positivo (ECLI:NL:RVS:2022:3762) Lees meer »

Positieve weigering: wel of niet gelijk aan natuurvergunning?

Een artikel van Franca Damen, advocaat Damen Legal. Een positieve weigering moet niet worden gelijkgesteld met een natuurvergunning. Dat oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 1 december 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:5232). De uitspraak staat daarmee haaks op de uitspraak van rechtbank Gelderland van 18 oktober 2022, waarin die rechtbank oordeelde dat een positieve weigering evenveel rechten …

Positieve weigering: wel of niet gelijk aan natuurvergunning? Lees meer »

Toetsingskader stikstof voor beweiden en bemesten

Een artikel van Franca Damen, advocaat Damen Legal. Al in een uitspraak van 4 februari 2015 oordeelde de Raad van State dat voor beweiden en bemesten een natuurvergunning nodig kan zijn. In de uitspraak van 29 mei 2019 bevestigde de Raad van State dat (nogmaals) duidelijk. Hoe beweiden en bemesten moeten worden getoetst, bleef jarenlang …

Toetsingskader stikstof voor beweiden en bemesten Lees meer »