Jurisprudentie

Jurisprudentie Databank online op VNG Tweedaagse

Wetten en regels. We kunnen er niet buiten, maar ingewikkeld is het soms wel. Vanaf vandaag kunnen gemeentejuristen een extra hulplijn inzetten. De vernieuwde en uitgebreide VNG Jurisprudentie Databank is een feestje waard. VNG-directielid Kees Jan de…

Afdeling legt Gemeenteraad termijn op voor reparatie vernietigde bestemmingsplanonderdelen

Carlyne Bakker is advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten te Den Haag en gespecialiseerd in Onroerend Goed-, Bouw- en Bestuursrecht. Tezamen met Hanna Rentmeester zal zij regelmatig een bijdrage aan deWro.nl leveren over een actueel onderwerp of een recente uitspraak. Hieronder treft u haar eerste bijdrage. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wro per 1 …

Afdeling legt Gemeenteraad termijn op voor reparatie vernietigde bestemmingsplanonderdelen Lees meer »

Planvergelijking bij planschade afhankelijk van aanvraag

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het gestelde in het verzoek om planschadevergoeding bepalend is voor de vraag welke planvergelijking dient te worden gemaakt. 2.7.1. In de aanvraag van 11 februari 2008 hebben [appellant] en anderen zich op het standpunt gesteld dat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor hen “als …

Planvergelijking bij planschade afhankelijk van aanvraag Lees meer »

Wijzigingsbevoegdheid blijft bij de gemeenteraad (nadere informatie)

In navolging van ons eerdere bericht waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat ook na 1 juli 2009 de gemeenteraad bevoegd is wijzigingsplan vast te stellen is hier door mr. W.J. Bosma en mr. J.B Bierma van Van der Feltz Advocaten te Den Haag een noot geschreven in het juli …

Wijzigingsbevoegdheid blijft bij de gemeenteraad (nadere informatie) Lees meer »

Projectbesluit niet toepasbaar als toetsingskader voor nog niet geconcretiseerde bouwplannen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeeft de volgende uitspraak gedaan. Een projectbesluit kan slechts voorzien in de behoefte om een concreet bouwvoornemen te verwezenlijken dat wijzigingen aanbrengt in de fysieke leefomgeving en kan niet worden aangewend om een toetsingskader vast te stellen voor een groot aantal nog niet geconcretiseerde bouwplannen dat het …

Projectbesluit niet toepasbaar als toetsingskader voor nog niet geconcretiseerde bouwplannen Lees meer »

Voorbereidingsbesluit als basis voor de voorzienbaarheid bij planschade

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 25 augustus uitgesproken over de voorzienbaarheid van een planologische wijziging op basis van een voorbereidingsbesluit. 2.4.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (bijvoorbeeld de uitspraak van 2 december 2009 in zaak nr. 200902002/1/H2) dient de voorzienbaarheid van een planologische wijziging te worden beoordeeld aan …

Voorbereidingsbesluit als basis voor de voorzienbaarheid bij planschade Lees meer »

Digitale ter inzage legging bij projectbesluit

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 11 augustus 2010 uitgesproken over welke stukken ter inzage moeten worden gelegd bij een projectbesluit. 2.3.2. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Awb van toepassing, met dien …

Digitale ter inzage legging bij projectbesluit Lees meer »

Artikel 15 WRO vs Artikel 11 WRO

Op 11 augustus 2010 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over de verhouding van artikel 15 WRO ten opzichte van artikel 11 WRO. De bevoegdheid om krachtens artikel 15 van de WRO vrijstelling te verlenen is een zelfstandige die los staat van de bevoegdheid, geregeld in artikel 11 van die …

Artikel 15 WRO vs Artikel 11 WRO Lees meer »

Opleggen dwangsom mogelijk bij niet-tijdig vaststellen van een bestemmingsplan?

Hanna Rentmeester is advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten te Den Haag en gespecialiseerd in Onroerend Goed-, Bouw- en Bestuursrecht. Tezamen met Carlyne Bakker zal zij regelmatig een bijdrage aan deWro.nl leveren over een actueel onderwerp of een recente uitspraak. Hieronder treft u haar eerste bijdrage. Projectontwikkelaars lopen er in de praktijk vaak tegen aan; …

Opleggen dwangsom mogelijk bij niet-tijdig vaststellen van een bestemmingsplan? Lees meer »

Stacaravan of recreatiewoning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 4 augustus 2010 uitgesproken of een object moet worden gezien als een stacaravan of een recreatiewoning. Gelet op het totaalbeeld van de objecten is geen sprake van kampeermiddelen in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, maar van plaatsgebonden recreatiewoningen. De …

Stacaravan of recreatiewoning Lees meer »