Jurisprudentie

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager …

Meer ruimte voor termijnoverschrijding Lees meer »

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid

Een artikel van Linde Miltenburg en Mark Tunnissen van Nysingh Advocaten. In een interessante uitspraak van 9 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3235) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dat een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan van de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven (hierna: de raad) naar een begripsbepaling in de Algemene …

Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid Lees meer »

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten. De rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak over een Didam-kwestie (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065) geoordeeld dat het selecteren van inschrijvers op basis van het moment van binnenkomst (‘first come, first serve’) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Gemeente Zevenaar was voornemens om 23 kavels te verkopen en …

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties Lees meer »

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Een artikel van Anne-Marie Span van het Stibbeblog. Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten. De stikstofdepositie die met deze projecten gepaard gaat, wordt dan weggestreept tegen de stikstofdepositie die met de beëindiging van de bestaande bedrijven vrijkomt. Deze vorm van …

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie Lees meer »

Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar op grond van Varkens in Nood?

Een artikel van Mark Tunnissen en Linde Miltenburg van Nysingh Advocaten. De rechtbank Gelderland oordeelt in een uitspraak van 26 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:6024) dat uit het Varkens in Nood-arrest (ECLI:EU:C:2021:7) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJEU) en de daarop gebaseerde rechtspraak (ECLI:NL:RVS:2021:786 en ECLI:NL:RVS:2021:953) van de Afdeling bestuursrechtspraak van …

Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar op grond van Varkens in Nood? Lees meer »

Nadelige wetswijziging hangende bezwaar: handhaven of niet?

Een artikel van Myrthe Nielen en Marije van Mannekes van PelsRijcken Advocaten. De beginselplicht tot handhaving brengt met zich dat het bevoegd gezag in beginsel moet optreden tegen overtredingen. Dit gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Wat gebeurt er als ten tijde van het primaire besluit nog geen sprake is van …

Nadelige wetswijziging hangende bezwaar: handhaven of niet? Lees meer »

Handreiking implementatie Didam-arrest

Een artikel van Sebastiaan Levelt van Wieringa Advocaten. Wij schreven eerder over de zoektocht naar de gevolgen van het Didam-arrest. Er is nu een nieuwe publicatie, die voor de praktijk behulpzaam kan zijn. In opdracht van het Ministerie van BZK, de NEPROM, de VNG en de VvG heeft prof. dr. ir. A.G. Bregman de ‘Handreiking implementatie …

Handreiking implementatie Didam-arrest Lees meer »

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat …

Bouw­vrij­stel­ling stik­stof van ta­fel, maar geen al­ge­he­le bouw­stop Lees meer »

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te

De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was. In de eerste plaats omdat er geen zekerheid was over het daadwerkelijk gebruik van het nieuwe voetbalstadion door Feyenoord, maar ook …

Pro­ject ‘Fey­en­oord Ci­ty’ houdt geen stand bij Raad van Sta­te Lees meer »

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (12 oktober 2022) in …

Raad van Sta­te: koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot Lees meer »