Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
juli 21 2011
Charlotte Mulder schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten. Al eerder schreef ik over de bezwaar- beroepstermijnen in het bestuursrecht. De hoofdregel is dat de termijn aanvangt op de dag na de bekendmaking van het besluit op de voorgeschreven wijze. Deze hoofdregel is niet altijd van toepassing. Belangrijkste uitzondering vormen...
juli 21 2011
Yordy Soffner schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten. Ingevolge artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) heeft een belanghebbende die ten gevolge van een bestemmingsplan schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende...
juli 21 2011
Cathine Knijff schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten. Op 13 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangrijke uitspraak gedaan over het belanghebbendebegrip bij een omgevingsvergunning. Opmerkelijk is dat de uitspraak wederom is gedaan in een geding waar de Wabo niet op van toepassing is. Dit was ook het geval bij de...
juli 04 2011
Annejet Lamme schrijft op de weblog van Wieringa Avocaten. De gemeente mag geen privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten ten aanzien van onderwerpen, waarin in het Bouwbesluit is voorzien (art. 122 Woningwet). In het Bouwbesluit is een publiekrechtelijk minimum aan kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid...
juni 13 2011
Wat wordt bedoeld met het begrip ‘bebouwde kom’ in artikel 4, lid 1 onder a van bijlage II bij het Bor? Het antwoord volgt hieronder.  Bij de interpretatie van dit begrip moet de gemeente zelf bepalen wat zij onder bebouwde kom verstaat. Het is raadzaam om dit in de vorm van beleidsregels te doen. Daarbij kunnen definities uit...
Pagina 255 van 263

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt