Omgevingswet

Download hier de integrale tekst van de Omgevingswet

De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling zijn aangepast. Er zijn wijzigingen op verschillende beleidsterreinen in verwerkt. Via de geconsolideerde versie vindt u de herkomst van de wijzigingen en de toelichting bij de artikelen.