Ontwerp-Structuurvisie buisleidingen

Veiligheid

Inhoud pagina: Ontwerp-Structuurvisie buisleidingen

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven.

In de Structuurvisie…

Bekijk origineel artikel