Publicaties

Aanvulllingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet.

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Het Aanvullingsbesluit grondeigendom is hier te downloaden. De Aanvullingsregeling grondeigendom is hier te downloaden.

Invoeringsregeling Omgevingswet

Download hier de tekst van de Invoeringsregeling Omgevingswet.

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Download hier de tekst van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Invoeringswet Omgevingswet

Download hier de tekst van de Invoeringswet Omgevingswet.

Omgevingsregeling

Download hier de tekst van de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en op de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s): het Omgevingsbesluit en het Bkl, Bal en Bbl. Download hier de bijlagen van de Omgevingsregeling.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Download hier de tekst van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan regels over omgevingswaarden, instructieregels, beoordelingsregels en regels voor monitoring.

Omgevingsbesluit

Download hier de tekst van het Omgevingsbesluit. In het Omgevingsbesluit staan regels over het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen, over procedures, handhaving en uitvoering, en over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).