Publicaties

Besluit bouwwerken leefomgeving

Download hier de tekst Besluit bouwwerken en leefomgeving. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken.

Besluit activiteiten leefomgeving

Download hier de tekst van het Besluit activiteiten leefomgeving. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels bij activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Omgevingswet

Download hier de integrale tekst van de Omgevingswet De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling zijn aangepast. Er zijn wijzigingen op verschillende beleidsterreinen in verwerkt. Via de geconsolideerde versie vindt u de herkomst van de wijzigingen en de toelichting bij de artikelen.