Rechtsgevolgen bouwvergunning blijven in stand bij vernietiging van een goedkeuringsbesluit

Niet een vernieuwende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maar wel weer een om te onthouden. Onder Wro handhaving van