Uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 14 oktober 2022 de Kamer laten weten dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023.

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief.