Wat betekent de Wabo voor het bedrijfsleven?

Sinds 1 oktober 2010 heeft u te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Allerlei activiteiten worden onder één vergunning gescho

Posted:

Lees verder…